Yalın Üretim ve Yönetimi Sertifika Programı

Yoğun talep üzerine yeniden Makine Mühendisleri Bünyesinde yaptığımız eğitim çalışmalarından Yalın Üretim ve Yönetimi Sertifika Programı  20 Mart 2020 Cuma haftasında başlıyoruz. 5 Gün sürecek eğitim programı Kadriye Hangül Aymelek, Mustafa Toka tarafından verilecektir. Saha deneyimlerini yalın kültür ve anlayışla paylaşan deneyimli ekibimizin hazırladığı eğitim programı uygulamalı örneklerimiz ile paylaşılacaktır. 

Eğitim Tarihleri:

20-21-22,28-29 Mart  2020 

Eğitimin Amacı

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda hem hizmet hem de üretim işletmelerinin, üretim sürecinde kayıpları en aza indirerek; en uygun kalite, maliyet, sürede üretimi gerçekleştirmeye, israfı engellemeye odaklı yalın üretim ve yönetim sisteminin kuruluşa özgü tasarlanmasında, uygulanmasında ve yönetilmesinde  görev alan ve alacak çalışanların bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amacı ile düzenlenmektedir.

Eğitimin İçeriği

-Yalın Üretimin Tarihçesi
-Yalın Üretim Prensipleri
-Çekme-İtme Sistemleri
-Yalın Üretim Teknikleri
    3M (Muda- Muri-Mura) & 8 İsraf
    5S
    Görsel Yönetim
    KAIZEN (Sürekli İyileştirme)
    JIT | Tam Zamanında Üretim
    Tek Parça Akış ve U Hücre
    TPM | (Total Productive Maintenance) Toplam Üretken Bakım
    SMED (Single Minutes Exhcange of Die) Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi/Tip Dönüşümü
    OEE (Overall Equipment Effectiveness) Toplam Ekipman Etkinliği
    Poka Yoke (Hatasızlaştırma)
    Jidoka (Otonom Kalite)
    Hoshin Kanri (Stratejik Planlama)
    Yamazumi (İş Dengeleme)
    İş Rotasyonu  (Shojinka)
    Kalite Çemberleri
    Obeya (Çözüm Odası)
    Deney Tasarımı -DOE (Design of Experimnt)
    Malzeme Dağıtım Yönetimi (Milkrun)
    KANBAN (Kart ile Stok Yönetimi)
    Heijunka (Üretim Seviyelendirme)
    VSM-D (Value Stream Mapping-Design) Değer Akış Haritalama-Tasarım

Katılımda Aranacak Şartlar

TMMOB Bileşeni Oda Üyeleri için:
-Kurs Ücretini Yatırmış Olmak
-Üye Ödenti Borcu Olmamak
Mühendis Olmayanlar için:
-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim   kurumlarının 4 yıllık lisans programından mezun olmak
-Kurs Ücretini Yatırmış Olmak

Bilgilenme https://www.mmo.org.tr/egitimler/yalin-uretim-ve-yonetimi-egitimi 

Sınav ve Belgelendirme

Derslerin  % 90`ına katılım gösterenler,  program sonunda yapılacak sınavda 100 üzerinden en az 70 puan alanlar; “Yalın Üretim ve Yönetimi Sertifika Programı Başarı Belgesi”  alır,Derslerin  % 90`ına katılım göstererek; program sonunda yapılacak sınavda başarısız olanlara  “Yalın Üretim ve Yönetimi Sertifika Programı Katılım Belgesi” verilir.

Ücretlendirme:

Seminer Ücreti: 1180 TL (TMMOB Üyesi) – 1450 TL (Diğer)
Kayıt İçin https://www.mmo.org.tr/egitimler/yalin-uretim-ve-yonetimi-egitimi tıklayınız.