Stratejik Planlama

Kurumsallık Yolunda Aile Şirketlerinin İhtiyaçları

tarihinde yayınlandı

KURUMSALLIK YOLUNDA AİLE ŞİRKETLERİNİN KURAL İHTİYACI Bilindiği gibi devlet yönetiminde “hukukun üstünlüğü” kavramı çok önemlidir. Hukukun devletin tüm organları üzerinde tam egemenliğini ifade eder. Hukuk; yani, tüm devlet organizasyonunun uyması gereken, kişiye veya kurumlara göre değişmeyen “kurallar”; herkese eşit uygulandığında “adalet varmış” duygusunu pekiştirir. Adaletin ise ” mülk” ün yani devletin (herhangi bir organizasyonun, şirketin, […]

Stratejik Planlama

Aile Şirketlerinde Gelecek Planlaması ve Vizyon Eksikliği

tarihinde yayınlandı

AİLE ŞİRKETLERİNDE GELECEK PLANLAMASI VE VİZYON EKSİKLİĞİ: Bütün işletmelerde olmak istenen durum ile mevcut durum arasında daima bir fark vardır. Bu da doğaldır. Yönetim ve organizasyon bu farkı ortadan kaldırmak, hiç olmazsa azaltmak için çaba gösterir. Ancak zamanla geriye bakıldığında bir arpa boyu yol alındığı görülüyorsa önemli bir sorun var demektir. Bu sorunu zamanında idrak […]

Stratejik Planlama

Stratejik Planlama

tarihinde yayınlandı

STRATEJİK PLANLAMA Kurumların gelecek hayalleri varsa ve bunu çalışanları ve takipçileri  ile belirleyip onların da benimsemesini  sağlayabiliyorsa geleceğini  tasarlama ve kurtarma şansı vardır. İşte kurumların istenen bu hayallere ve amaçlara ulaşmak için gerekli olan maddi ve beşeri kaynaklarını tahsis ederek onların kullanımında izlenecek yolların tespit edilmesine yönelik çalışmalara strateji diyoruz. İş hayatındaki birçok kavram gibi […]